Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. god.

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. god.

Na temelju članka 16. i članka 20. stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08, 59/09 – ispravak i 30/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. god. Uredbu možete vidjeti na sljedećem linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_08_71_1447.html