Statistika – glavna sezona 2019. god.

Statistika – glavna sezona 2019. god.

 

Vrsta turista Dolasci
2019.
Dolasci
2018.
Noćenja
2019.
Noćenja
2018.
Broj turista
2019.
Broj turista
2018.
Prosječno trajanje boravka (u danima)
2019.
Prosječno trajanje boravka (u danima)
2018.
Domaći 2.498 2.054 27.432 21.104 2.504 2.058 10,98 10,27
Strani 41.075 39.687 350.340 345.166 41.281 39.934 8,53 8,70
Ukupno: 43.573 41.741 377.772 366.270 43.785 41.992 8,67 8,77

Tablica 1. Dolasci i noćenja za razdoblje od 01.06. do 30.09.2019. god. usporedno s 2018. god.

 

U razdoblju od 01.06.2019. do 30.09.2019. na području općine Marina evidentirano je 43 573 dolazaka, što je u usporedbi s istim razdobljem u prethodnoj godini povećanje od 4,39%.

Posebno se ističe broj dolazaka domaćih gostiju gdje je vidljiv porast od 21,62% u odnosu na 2018. god. Nadalje, evidentirano je 377 772 noćenja što je porast od 3,14% u odnosu na 2018. god.

U glavnoj sezoni 2019. evidentirano je 43 785 turista što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 4,27%. Domaćih turista boravilo je 21,67% više nego u glavnoj sezoni 2018. godine, dok je stranih turista bilo 3,37% više. Prosječno trajanje boravka iznosi 8,67 dana.

Najveći broj gostiju dolazi nam iz Poljske sa udjelom od 26%, a ne zaostaju ni turisti iz Njemačke sa udjelom od 15,02%.

 

Država Dolasci

2019.

Dolasci
2018.
Noćenja 2019. Noćenja 2018.
Poljska 11.366 10.878 97.337 97.090
Njemačka 5.747 5.281 59.594 55.028
Češka 5.106 5.193 44.069 45.652
Hrvatska 2.498 2.054 27.432 21.104
Mađarska 3.689 3.791 26.497 27.199
Slovačka 2.901 2.813 24.045 23.160
Slovenija 2.252 2.085 19.809 19.128
Austrija 1.481 1.566 11.940 12.584
Francuska 1.105 934 8.009 7.522
Bosna i Hercegovina 1.007 988 7.182 7.385
Ujedinjena Kraljevina 792 865 6.166 6.826
Švedska 667 632 5.351 4.778
Italija 588 648 4.553 5.083
Srbija 294 341 4.298 4.950
Nizozemska 497 410 3.781 3.145
Belgija 403 313 3.680 3.138
Norveška 481 435 3.644 3.731
Ukrajina 416 374 3.423 3.165
Švicarska 241 211 2.356 1.672
Danska 264 264 2.083 2.026
Rusija 193 183 1.916 1.879
Litva 250 242 1.680 1.633
Rumunjska 182 231 1.279 1.513
SAD 216 191 1.012 1.100
Finska 134 65 930 405
Makedonija 43 34 609 416
Estonija 68 94 545 646
Australija 75 68 473 366
Kanada 44 63 359 373
Bjelorusija 64 62 355 570
Irska 42 44 314 292
Letonija 47 74 291 571
Španjolska 69 65 251 201

Tablica 2. Turistički promet po državama