Iznos turističke članarine za 2020. godinu

Iznos turističke članarine za 2020. godinu

U Narodnim novinama, br. 14/20 od 5.2.2020. objavljen je Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (u nastavku: Pravilnik) koji je stupio na snagu 6.2.2020.

Pravilnikom se propisuje iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te za objekte za robinzonski smještaj koji plaćaju fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oblik i sadržaj Obrasca TZ koji podnose pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, oblik i sadržaj Obrasca TZ koji podnose osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, te način dostave podataka o osnovici za obračun članarine.

Danom stupanja na snagu Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (Nar. nov., br. 119/09 i 18/17). Stupanjem na snagu Pravilnika obveznici plaćanja članarine turističkoj zajednici, podnose obrasce TZ 1 i TZ 2 sukladno Pravilniku do 15. siječnja 2021. Gospodarski subjekti koji obavljaju ugostiteljske djelatnosti podnose obrazac TZ 1, dok privatni iznajmljivači podnose obrazac TZ 2.

VISINA GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA ČLANARINE koju plaćaju osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu:

– Godišnji paušalni iznos članarine za smještaj u domaćinstvu iznosi 45,00 kn po krevetu,

– Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 30,00 kn po krevetu,

– Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu – 80,00 kn,

– Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu – 60,00 kn.

Važno je napomenuti kako se godišnji paušalni iznos članarine umanjuje za 50% za pomoćne ležajeve.

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Cijeli Pravilnik možete pogledati na sljedećem linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_02_14_251.html