Obavijest – novosti za iznajmljivače

Obavijest – novosti za iznajmljivače

Splitsko-dalmatinska županija donijela je Odluku o visini paušalne turističke pristojbe u iznosu od 350,00 HRK po krevetu (odnosi se i na pomoćne krevete) što je najniži iznos turističke pristojbe utvrđen Pravilnikom koju propisuje ministar nadležan za turizam.

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi NN 52/19 koji je na snazi od 30.05.2019. god. (https://www.zakon.hr/z/2071/Zakon-o-turisti%C4%8Dkoj-pristojbi) više ne postoje turistički razredi i zone, tako da će sva naselja koja pripadaju Općini Marina plaćati isti iznos turističke pristojbe.

Način obračuna paušalnog iznosa turističke pristojbe ostao je isti, osim što se sada u obračunu uvrštavaju i pomoćni kreveti ako su navedeni u IZRECI rješenja.

Obveznicima turističke pristojbe kojima su pomoćni kreveti navedeni u OBRAZLOŽENJU rješenja neće se obračunati, uz uvjet da postojeće pomoćne krevete ne smiju oglašavati ni iznajmljivati turistima.

Iznajmljivači kojima su pomoćni kreveti upisani u obrazloženju rješenja, a koji iste žele oglašavati i iznajmljivati turistima, moraju zatražiti od Upravnog odjela za turizam i pomorstvo (bivši Ured državne uprave), Trg Ivana Pavla II 1, 21220 Trogir, izdavanje izmijenjenog rješenja gdje će pomoćni kreveti biti navedeni u izreci rješenja.

Rješenja koja su izdana prije 1. rujna 2007. ne mogu ići na skraćeni postupak.

Od 15.veljače 2020. eVisitor je automatski izbrisao sve pomoćne krevete. Turistička zajednica Općine Marina je eVisitoru poslala popis iznajmljivača koji imaju pomoćne krevete u izreci rješenja te oni nisu izbrisani (rješenja izdana u periodu od 15. kolovoza 1995.- 31. kolovoza 2007. god.).

Iznajmljivači turističku pristojbu mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka sa DOSPIJEĆEM PLAĆANJA: 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine, a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.

*Na temelju izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koja je stupila na snagu 17. studenoga 2018. god. iznajmljivači sa starijim rješenjima moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbama novog pravilnika u vezi s vrstom i kategorijom objekta:

–           dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000. (do 17. studenoga 2020.)

–           tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. (do 17. studenoga 2021.)

–           četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004. (do 17. studenoga 2022.)

 

NOVOSTI U ZAKONU O TURISTIČKOJ ČLANARINI

Sukladno novom Zakonu o turističkoj članarini, iznajmljivači u odnosu na prethodne godine, od 1. siječnja 2020. godine plaćaju godišnji paušalni iznos članarine.

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta u smještajnom objektu (broj kreveta određuje se prema podacima iz sustava eVisitor) u prethodnoj godini i iznosa članarine za svaki krevet. Iznos članarine za svaki krevet ministar nadležan za turizam propisuje Pravilnikom, a za smještaj u domaćinstvu iznosi 45,00 kn po krevetu te se za pomoćne krevete umanjuje za 50%. Pravilnik možete pogledati na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_02_14_251.html

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka sa DOSPIJEĆEM PLAĆANJA: 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine.

Iznajmljivači podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave posebni obrazac TZ 2, do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Obrazac TZ 2  je sada u jednostavnijoj formi te je sastavni dio novog Pravilnika, a svi iznajmljivači ga mogu preuzeti u uredu TZO Marina ili na web stranici www.tz-marina.hr u Informacijama (rubrika Kutak za iznajmljivače).

U prilogu nalaze se primjeri rješenja s objašnjenjem rješenja kojima su pomoćni kreveti navedeni u izreci i u obrazloženju.

Prilozi:
Primjer 2 -pomocni kreveti u izreci
Primjer 1- pomocni kreveti u obrazloženju
Primjer rješenja