Besplatna edukacija pod naslovom: „ŠTO TRAŽE FU-TURISTI? Održiva putovanja i ekološki smještaj“