PRAVILNIK O VISINI, NAČINU PLAĆANJA I RASPODJELI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA ČARTERSKA PLOVILA, BRODOVE ZA VIŠEDNEVNA KRUŽNA PUTOVANJA I OSOBE KOJE BORAVE NA PLOVILU (NAUTIČARI) (NN 73/20)

PRAVILNIK O VISINI, NAČINU PLAĆANJA I RASPODJELI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA ČARTERSKA PLOVILA, BRODOVE ZA VIŠEDNEVNA KRUŽNA PUTOVANJA I OSOBE KOJE BORAVE NA PLOVILU (NAUTIČARI) (NN 73/20)

Donesen je i objavljen novi Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama (NN 73/20).

U nastavku dostavljamo poveznicu na mrežnu stranicu Ministarstva turizma RH gdje je dostupan predmetni Pravilnik https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_06_73_1416.html