Obavijest o novoj mreži linija koja je važeća od 06.07.2020.