Inicijativa One Planet Vision for the Responsible Recovery of the Tourism Sector

Inicijativa One Planet Vision for the Responsible Recovery of the Tourism Sector

Obavještavamo vas o vrijednoj UN-ovoj inicijativi:

UN-ova mreža za održivi razvoj One planet pokrenula je inicijativu One Planet Vision for the Responsible Recovery of the Tourism Sector (Vizija za odgovorni oporavak turističkog sektora) s ciljem snažnijeg i održivijeg oporavka od krize izazvane pandemijom.

Vizija podržava razvoj i provedbu planova oporavka koji doprinose ciljevima održivog razvoja (SDGs) i Pariškog sporazuma. Strukturirana je oko šest linija djelovanja za usmjeravanje odgovornog oporavka turizma za ljude, planet i prosperitet, ponajviše javno zdravstvo, socijalna uključenost, očuvanje biološke raznolikosti, klimatska akcija, kružna ekonomija te upravljanje i financije.

One planet poziva zainteresirane dionike koje vode primjerom da podijele svoje inicijative za odgovorni oporavak. Promoviranje odabranih inicijativa odvijat će se postupno kroz kanale društvenih mreža UNWTO-a (UN Svjetska turistička organizacija) i One Planet mreže.

Sve udruge zainteresirane za sudjelovanje u predmetnom projektu su obvezni popuniti priloženi obrazac u Word formatu te ga proslijediti Ministarstvu turizma putem elektroničke pošte adriana.relja@mint.hr. Dodatan input o području djelovanja pojedine udruge je svakako moguće i poželjno istaknuti u okviru obrasca.

 

Za sve dodatne informacije vezano za predmetni projekt u nastavku se nalazi kontakt kontakt:

Adriana Relja

Stručna suradnica

Odjel za multilateralnu suradnju

Služba za međunarodnu suradnju

+385 1 6610 410

adriana.relja@mint.hr

www.mint.gov.hr

PDF Survey Exemplary Initiatives One Planet Vision

one planet vision – obrazac za udruge