Author: Info TzMarina

Na prijedlog Općinskog načelnika, a na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" br. 115/16 i 106/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu ("Narodne novine" br. 1/19) i članka 28. Statuta Općine Marina...