Iznajmljivači

Turistički ured TZ općine Marina pripremio je informacije namijenjene građanima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu na području TZ općine Marina i onima koji to žele postati. Pratite naše stranicu i dalje, jer ćemo po potrebi ažurirati ove informacije i izvještavati o eventualnim promjenama propisa i drugim Vama i Vašim gostima važnim vijestima.

 


 

UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE
Ove upute namijenjene su osobama koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili koje to žele postati .Upute su isključivo informativnog karaktera te se u njima nalaze izvadci zakona. Svi navedeni zakoni mogu se pronaći na Internet stranicama Narodnih novina www.nn.hr

Preuzmite PDF dokument sa sljedećim podacima:

 • BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA 2015. GODINU TZO MARINA
 • OSOBE KOJE PRUŽAJU USLUGE SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU
 • ONLINE PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU
 • OGLAŠAVANJE NA SLUŽBENOJ WEB STRANICI

PDF-icon PDF – Upute za iznajmljivače 2015.g.

 


 

*VAŽNI KONTAKTI ZA IZNAJMLJIVAČE:
1. Ured državne uprave – ispostava Trogir 021/881-005
2. Porezna uprava – Trogir 021/798-360
3. Standardizirane ploče za označavanje vrste i kategorije objekta za smještaj:
Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva:
1. Kordun – marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)
2. Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021-343-888; e-mail: jaguar@post.htnet.hr)
3. Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr
4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com
Proizvođaču je potrebno poslati:

 • Kopiju uplatnice,
 • Kopiju rješenja o kategorizaciji,
 • Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

 


 

Turistička članarina
Svi pružaoci usluga u turizmu su po završetku sezone dužni platiti članarinu turističkim zajednicama na ostvareni promet:

 • Za mjesto Marina (B razred) 0,18 % od ukupno ostvarenog prometa tokom cijele godine.
 • Za ostala mjesta općine Marina (D razred) 0,14% od ukupno ostvarenog prometa tokom cijele godine (npr. 100 000 kn x 0,14/100= 140,00 kn je iznos koji morate uplatiti)

te dostaviti Poreznoj upravi obrazac (obrazac možete preuzeti na našoj web stranici ili ga kupiti u knjižarama).
Članarina za TZO Marina se uplaćuje na broj računa: HR1610010051725827150, model 67, poziv na broj odobrenja: OIB osobe na koju glasi rješenje o iznajmljivanju.

PDF-iconTuristička članarina PDF

 


 

PRIRUČNIK ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE

Ovaj priručnik nastao je iz potrebe prikupljanja i obrade objedinjenih korisnih informacija vezanih za
privatni smještaj, a s naglaskom na naše područje, srednju Dalmaciju i njegove specifičnosti.

PDF-iconPriručnik za iznajmljivače PDF

 


 

PRAVILNO IZDAVANJE RAČUNA

Nemalo puta su iznajmljivači bili kažnjeni od inspekcije upravo radi nepravilno ispostavljenih računa, a takve se kazne nonšalantno dijele u iznosu od 1000 Kn.
Kod izdavanja računa stvar je vrlo jasna. Iznajmljivač koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu obvezan je izdati račun za svaku izvršenu uslugu.

PDF-iconPravilno izdavanje računa PDF

 


 

Obveze iznajmljivača vezano uz PDV i PDV identifikacijski broj

Građanin privatni iznajmljivač, koji ima sjedište u tuzemstvu obvezan je zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada mu usluge obavlja porezni obveznik koji ima sjedište u drugoj državi članici.

PDF-iconPlaćanje PDV-a na proviziju strane putničke agencije PDF

 


 

UPUTE ZA VLASNIKE KUĆA ILI STANOVA ZA ODMOR

– Boravišnu pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Boravišna pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.
– Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%.
– Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.
– Boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor borave u razdoblju glavne sezone.
– Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.
– Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka.
– Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (članice EU, Norveška, Island i Lichtenstein).

 

VISINA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2014.

MJESTO MARINA – 6,00 kn za razdoblje glavne sezone od 01.06. – 30.09.
Djeca do 12 godina starosti- ne plaćaju
Djeca od 12 do 18 godina starosti – 50%
PAUŠALNI IZNOS:

 • 45,00 kn – za dva člana ( po osobi )
 • 20,00 kn – za svakog sljedećeg člana ( po osobi )

Ostala mjesta

 • Djeca do 12 godina starosti – ne plaćaju
 • Djeca od 12 do 18 godina starosti -50 %

PAUŠALNI IZNOS:

 • 40,00 kn – za dva člana ( po osobi )
 • 15,00 kn – za svakog sljedećeg člana ( po osobi )

PDF-iconObavijest za vikendaše PDF

 


 

Obavijest o on-line prijavi gostiju

Obavještavamo cijenjene privatne iznajmljivače – članove Turističke zajednice općine Marina da upute elektoničkom poštom na e-adresu: tz.opcine.marina@st.t-com.hr zahtjev za besplatnom uslugom on line prijave i odjave gostiju ili osobno dođu u Turistički ured po korisničko ime i lozinku za korištenje on line sustava prijave/odjave.

 


 

Način podnošenja prigovora gosta

Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, te voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora (članak 8. Zakona o zaštiti potrošača).

 


 

Besplatno on-line oglašavanje na web stranicama TZO Marina

Poštovani iznajmljivači privatnog turističkog smještaja, vlasnici brodica, brodova, mali hotelijeri, na stranicama Turističke zajednice Općine Marina možete obaviti besplatno on-line oglašavanje Vaših kapaciteta. Iznajmljivač je odgovoran za sve informacije i podatke o svojim smještajnim kapacitetima.


Sve podatke možete nam dostaviti e-mailom na adresu: tz.opcine.marina@st.t-com.hr. Potrebne informacije sadržavaju tekst koji opisuje vaše kapacitete te kvalitetnu sliku Vašeg objekta.
Oglašavanje je besplatno, a gosti Vas direktno kontaktiraju (bez posrednika).

 


 

PDF-iconOBRASCI U PDF-u

Error: No articles to display


HTZ 2016 static banner 300x250 v2.0 SSFAM1

    

izdvojeno marina r1 c2dffdgfggfgfg

 

izdvojeno marina on r3 c2 novo11112121212
 

 

 

izdvojeno marina r1 c1232 novo

 

 

izdvojeno marina r1 c3 

login logo  


Marina Tourist Board

Trg Stjepana Radić 1
21222 Marina
Tel: +385 21889015
E-mail: tz.opcine.marina@st.t-com.hr
Director: Iva Dvornik


 

 

Designed by