Iznajmljivači moraju gostima omogućiti prigovor!

Temeljem članka 10. Zakona o zaštiti potrošača, građani koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužni su u smještajnim jedinicama istaknuti obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača. Pisani prigovor je prigovor kojeg potrošač upućuje trgovcu na trajnom mediju pod kojim se smatra svako sredstvo koje omogućava potrošaču ili trgovcu da pohrani informacije koje su njemu osobno namijenjene tako da budu dostupne za kasniju uporabu toliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu informacije i koje omogućava nepromijenjenu reprodukciju podataka – to može biti papir, elektronička pošta, CD-ROM, DVD, memorijska kartica i čvrsti disk računala. Prigovorom potrošač iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu. Iznajmljivač je dužan omogućiti pisani prigovor potrošača u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, a također je dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora.

Korisnik usluge dužan je napisani prigovor potpisati te navesti svoju punu adresu. Na prigovor se gostu mora odgovoriti u pisanoj formi u roku od najviše 15 dana. Odgovoriti se može u formi pisma, e-maila ili telefaksa. Za nepridržavanje odredbi o isticanju obavijesti te omogućavanju prigovora i odgovoru na prigovor predviđene su visoke kazne i to od 10 do 100 tisuća kuna za pravne osobe i od 5 do 15 tisuća za fizičke osobe.

Važno je da se obavijest o mogućnosti i načinu podnošenja prigovora istakne na vidnom mjestu. Turistička zajednica općine Marina predlaže da se gosti s novim odredbama Zakona obavijeste u formi obrasca koji se izvjesi uz cjenik i kućni red.

Obrazac možete preuzeti OVDJE

 

Error: No articles to display

HTZ 2016 static banner 300x250 v2.0 SSFAM1

    

izdvojeno marina r1 c2dffdgfggfgfg

 

izdvojeno marina on r3 c2 novo11112121212
    unnamed

Maps & Navigation:
OsmAnd

 

izdvojeno marina r1 c1232 novo

 

 

izdvojeno marina r1 c3 

login logo  


Turistička zajednica Općine Marina
Ante Rudana 47
21222 Marina
Tel: +385 21 889 015
E-mail: tz.opcine.marina@st.t-com.hr
Direktor: Iva Dvornik

 

 

instag w

 

Izrada i održavanje