Iznajmljivači

Turistički ured TZ općine Marina pripremio je informacije namijenjene građanima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu na području TZ općine Marina i onima koji to žele postati. Pratite naše stranicu i dalje, jer ćemo po potrebi ažurirati ove informacije i izvještavati o eventualnim promjenama propisa i drugim Vama i Vašim gostima važnim vijestima.


*UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE ZA 2018. g.


*OBAVIJEST O UPLATNICAMA ZA BORAVISNU PRISTOJBU


 

UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE - 2017

Ove upute namijenjene su osobama koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili koje to žele postati .Upute su isključivo informativnog karaktera te se u njima nalaze izvadci zakona. Svi navedeni zakoni mogu se pronaći na Internet stranicama Narodnih novina www.nn.hr

Preuzmite PDF dokument sa sljedećim podacima:

 • BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA 2017. GODINU TZO MARINA
 • OSOBE KOJE PRUŽAJU USLUGE SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU
 • ONLINE PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU - eVisitor
 • OGLAŠAVANJE NA SLUŽBENOJ WEB STRANICI

 PDF – Upute za iznajmljivače 2017.g.


 

OBAVIJEST

Od 01.01.2016.g. turističkoj zajednici se ne prijavljujusezonski radnici, članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada, prijatelji, osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi te studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Policijske uprave odnosno policijske postaje nadležne su za zaprimanje prijava kratkotrajnog boravka na Obrascu 8a neregistriranih/nekomercijalnih pružatelja usluga smještaja koji podnose prijavu za svoju rodbinu/prijatelje na adresi prebivališta, studenata, stranaca na kratkotrajnom boravku koji rade do 90 dana, podstanara i ostalih stranaca na kratkotrajnom boravku.

Slijedom navedenog, turističke zajednice više nisu u mogućnosti vršiti prijavu gore navedenih kategorija. Sukladno članku 147. stavku 5. Zakona o strancima policijske uprave odnosno policijske postaje dužne su zaprimiti prijave adrese stanovanja na Obrascu 8a navedenih kategorija osoba, imajući u vidu da stranac može boraviti u Republici Hrvatskoj do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana te je zabranjeno iste slati u turističke zajednice na prijavu ili odjavu kratkotrajnog boravka temeljem Obrasca 8a.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARINA
Obavijest u PDF-formatuPDF icon

*obrazac 8a preuzmite na linku: http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/Obrazac%208a.pdf


NOVA ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA


NOVI PRAVILNIK O VOĐENJU POPISA TURISTA


POZIV IZNAJMLJIVAČIMA VEZAN UZ PRIMJENU NOVOG SUSTAVA ZA PRIJAVU GOSTIJU E- VISITOR


 

E-VISITOR

Od 1. siječnja 2016. godine Turistička zajednica općine Marina, zajedno s više od 300 Turističkih zajednica diljem Republike Hrvatske, započinje s korištenjem jedinstvenog informacijskog sustava  e-Visitor.
Sustav e-Visitor služiti će za:

1. prikupljanje i obradu podataka o pružateljima usluga smještaja te njihovim  smještajnim objektima
2. prijavu i odjavu turista
3. obračun i kontrolu naplate boravišne pristojbe
4. obradu te analizu podataka za statističke izvještaje

Sustav je besplatan i dostupan svim korisnicima putem interneta kao web aplikacija i bez potrebe za instaliranjem na računalo. Korištenje eVisitora vrlo je slično Vašem dosadašnjem načinu prijave turista putem interneta i vrlo jednostavan za korištenje. Lozinka, korisničko ime i TAN lista iznajmljivačima će biti dostavljena čim sustav započne sa radom, najvjerojatnije zajedno sa uplatnicama za boravišnu pristojbu kroz travanj.

Word 2 icon evisitor


ENERGETSKI CERTIFIKATI ZA VLASNIKE IZNAJMLJIVAČE

 

PDF icon PDF - Energetski certifikati

 


UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE
Ove upute namijenjene su osobama koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili koje to žele postati .Upute su isključivo informativnog karaktera te se u njima nalaze izvadci zakona. Svi navedeni zakoni mogu se pronaći na Internet stranicama Narodnih novina www.nn.hr

Preuzmite PDF dokument sa sljedećim podacima:

 • BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA 2015. GODINU TZO MARINA
 • OSOBE KOJE PRUŽAJU USLUGE SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU
 • ONLINE PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU
 • OGLAŠAVANJE NA SLUŽBENOJ WEB STRANICI

 PDF – Upute za iznajmljivače 2015.g.

 


 

*VAŽNI KONTAKTI ZA IZNAJMLJIVAČE:
1. Ured državne uprave – ispostava Trogir 021/883-005
2. Porezna uprava – Trogir 021/680-401
3. Standardizirane ploče za označavanje vrste i kategorije objekta za smještaj:
Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva:
1. Kordun – marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)
2. Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021-343-888; e-mail: jaguar@post.htnet.hr)
3. Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr
4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com
Proizvođaču je potrebno poslati:

 • Kopiju uplatnice,
 • Kopiju rješenja o kategorizaciji,
 • Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

 


 

Turistička članarina
Svi pružaoci usluga u turizmu su po završetku sezone dužni platiti članarinu turističkim zajednicama na ostvareni promet:

 • Za mjesto Marina (B razred) 0,18 % od ukupno ostvarenog prometa tokom cijele godine.
 • Za ostala mjesta općine Marina (D razred) 0,14% od ukupno ostvarenog prometa tokom cijele godine (npr. 100 000 kn x 0,14/100= 140,00 kn je iznos koji morate uplatiti)

te dostaviti Poreznoj upravi obrazac (obrazac možete preuzeti na našoj web stranici ili ga kupiti u knjižarama).
Članarina za TZO Marina se uplaćuje na broj računa: HR1610010051725827150, model 67, poziv na broj odobrenja: OIB osobe na koju glasi rješenje o iznajmljivanju.

Turistička članarina PDF

 


 

PRIRUČNIK ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE

Ovaj priručnik nastao je iz potrebe prikupljanja i obrade objedinjenih korisnih informacija vezanih za
privatni smještaj, a s naglaskom na naše područje, srednju Dalmaciju i njegove specifičnosti.

Priručnik za iznajmljivače PDF

 


 

PRAVILNO IZDAVANJE RAČUNA

Nemalo puta su iznajmljivači bili kažnjeni od inspekcije upravo radi nepravilno ispostavljenih računa, a takve se kazne nonšalantno dijele u iznosu od 1000 Kn.
Kod izdavanja računa stvar je vrlo jasna. Iznajmljivač koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu obvezan je izdati račun za svaku izvršenu uslugu.

Pravilno izdavanje računa PDF

 


 

Obveze iznajmljivača vezano uz PDV i PDV identifikacijski broj

Građanin privatni iznajmljivač, koji ima sjedište u tuzemstvu obvezan je zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada mu usluge obavlja porezni obveznik koji ima sjedište u drugoj državi članici.

Plaćanje PDV-a na proviziju strane putničke agencije PDF

 


 

UPUTE ZA VLASNIKE KUĆA ILI STANOVA ZA ODMOR

– Boravišnu pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Boravišna pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.
– Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%.
– Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.
– Boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor borave u razdoblju glavne sezone.
– Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.
– Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka.
– Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (članice EU, Norveška, Island i Lichtenstein).

 

VISINA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2014.

MJESTO MARINA – 6,00 kn za razdoblje glavne sezone od 01.06. – 30.09.
Djeca do 12 godina starosti- ne plaćaju
Djeca od 12 do 18 godina starosti – 50%
PAUŠALNI IZNOS:

 • 45,00 kn – za dva člana ( po osobi )
 • 20,00 kn – za svakog sljedećeg člana ( po osobi )

Ostala mjesta

 • Djeca do 12 godina starosti – ne plaćaju
 • Djeca od 12 do 18 godina starosti -50 %

PAUŠALNI IZNOS:

 • 40,00 kn – za dva člana ( po osobi )
 • 15,00 kn – za svakog sljedećeg člana ( po osobi )

Obavijest za vikendaše PDF

 


 

Obavijest o on-line prijavi gostiju

Obavještavamo cijenjene privatne iznajmljivače – članove Turističke zajednice općine Marina da upute elektoničkom poštom na e-adresu: tz.opcine.marina@st.t-com.hr zahtjev za besplatnom uslugom on line prijave i odjave gostiju ili osobno dođu u Turistički ured po korisničko ime i lozinku za korištenje on line sustava prijave/odjave.

 


 

Način podnošenja prigovora gosta

Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, te voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora (članak 8. Zakona o zaštiti potrošača).

 


 

Besplatno on-line oglašavanje na web stranicama TZO Marina

Poštovani iznajmljivači privatnog turističkog smještaja, vlasnici brodica, brodova, mali hotelijeri, na stranicama Turističke zajednice Općine Marina možete obaviti besplatno on-line oglašavanje Vaših kapaciteta. Iznajmljivač je odgovoran za sve informacije i podatke o svojim smještajnim kapacitetima.


Sve podatke možete nam dostaviti e-mailom na adresu: tz.opcine.marina@st.t-com.hr. Potrebne informacije sadržavaju tekst koji opisuje vaše kapacitete te kvalitetnu sliku Vašeg objekta.
Oglašavanje je besplatno, a gosti Vas direktno kontaktiraju (bez posrednika).

 


 

OBRASCI U PDF-u

Error: No articles to display

HTZ 2016 static banner 300x250 v2.0 SSFAM1

    

izdvojeno marina r1 c2dffdgfggfgfg

 

izdvojeno marina on r3 c2 novo11112121212
    unnamed

Maps & Navigation:
OsmAnd

 

izdvojeno marina r1 c1232 novo

 

 

izdvojeno marina r1 c3 

login logo  


Turistička zajednica Općine Marina
Ante Rudana 47
21222 Marina
Tel: +385 21 889 015
E-mail: tz.opcine.marina@st.t-com.hr
Direktor: Iva Dvornik

 

 

instag w

 

Izrada i održavanje