Natječaj za administratora – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u TZO Marina – 1 izvršitelj

Na temelju članka 49. Statuta i članka 16. Pravilnika , raspisuje se:

N A T J E Č A J

Za administratora – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u TZO Marina – 1 izvršitelj

Uvjeti propisani Statutom i Pravilnikom o posebnim uvjetima:

- da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostpnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica);

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika

- poznavanje rada na osobnom računalu

- organizatorske sposobnosti

Uz prijavu obvezno je dostaviti i slijedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. životopis

2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( isključivo preslika diplome)

3. dokaz da nemaju više od jedne godine odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

4. Preslika domovnice

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva provest će se s kandidatima intervju.

Odluku o izboru kandidata donosi direktor ureda vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata,  te rezultatima intervjua.

Natječaj traje do 17.10. 2017. godine.

Zamolbe slati na adresu:

Turistička zajednica općine Marina

Ante Rudana 47

21 222 Marina

Direktorica TZO Marina

Iva Dvornik

 

Error: No articles to display

HTZ 2016 static banner 300x250 v2.0 SSFAM1

    

izdvojeno marina r1 c2dffdgfggfgfg

 

izdvojeno marina on r3 c2 novo11112121212
    unnamed

Maps & Navigation:
OsmAnd

 

izdvojeno marina r1 c1232 novo

 

 

izdvojeno marina r1 c3 

login logo  


Turistička zajednica Općine Marina
Ante Rudana 47
21222 Marina
Tel: +385 21 889 015
E-mail: tz.opcine.marina@st.t-com.hr
Direktor: Iva Dvornik

 

 

instag w

 

Izrada i održavanje