HPB krediti privatnim iznajmljivačima uz subvenciju Ministarstva turizma i u suradnji sa HBOR-om