Author: mkarlov2

Silna turska vojska 1657. godine sa Seidi Ahmet -pašom na čelu 1657. godine krenula je osvojiti tada jedno od najnaseljenijih i najbogatijih mjesta u Dalmaciji, Marinu. ...