DOKUMENTI

Kontaktirajte nas!

Stojimo vas na raspolaganju!

Godišnji program rada za 2022.g.

Izmjene i dopune programa rada za 2021.g.

Godišnji program rada za 2021.g.

Izvješće o radu Vijeća za 2020. g.

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice Općine Marina

Poslovnik o radu turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Marina

Zaključak i mišljenje Skupštine TZO Marina temeljem provedenog nadzora nad radom i financijskim poslovanjem TZO Marina za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. g.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2020.

Pravilnik o djelokrugu organizaciji sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Marina

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. g.

Statistika za 2020.g.

Popis donacija za 2020.g.

Program rada za 2020

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Izvješće o izvršenju programa rada za 2019.

Popis donacija za 2019.g.

Program rada za 2019

Izvješće o izvršenju programa rada za 2018.

Godišnji program rada za 2018. g.

Godišnje izvješće (xls)

Godišnje izvješće (pdf)

Statut TZO Marina

Prijedlog programa rada za 2017.g

Statistika za 2016 (pdf)