Zatvori

O nama

Općina Marina – predivna priroda, nedirnute plaže, čisto more i mnoštvo zabave za cijelu obitelj

Kontakt info

Citadela, 15 st.

Ispred Marinske kule koja se u cijelosti nalazi u moru, na samoj obali nekada se nalazila kamena četvrtasta utvrda (Citadela). Citadela čini središnji dio naselja Marine, a opasana je zidinama pravokutnog tlocrta s ugaonim kulama. Citadela je drvenim pokretnim mostom bila povezana s Marinskom kulom čineći tako jedinstven obrambeni sklop.  Unutar utvrde, osim obrambenih i gospodarskih građevina,  zbog rastuće osmanske ugroze gradi se i crkva sv. Ivana Krstitelja. Sjeverno je pročelje bilo uz samo more, a na zapadnom su zidu bila utvrđena glavna vrata s braništem (mašikulom) nad njima. U neposrednoj blizini tvrđave, po renesansnom principu formira se naselje. Obiteljske kuće grade se, radi sigurnosti stanovnika, isključivo unutar zidina, a neke od njih čine i obrambeni zid koji okružuje čitavo naselje. Raspored ulica uvjetovan je položajem na brijegu, a kod vrata citadele nalazi se mali trg (Brce). Tijekom Kandijskog rata 1657. godine, u Marinskoj bitci, Citadela je pretrpjela jaka oštećenja i do danas nije u cijelosti obnovljena.