Zatvori

O nama

Općina Marina – predivna priroda, nedirnute plaže, čisto more i mnoštvo zabave za cijelu obitelj

Kontakt info

Sv. Ivan Krstitelj, 15. st

Crkva sv. Ivana Krstitelja sagrađena je u vrijeme gradnje kaštela, citadele, s utvrđenim selom Marina, Bosiljina. Neposredno uz crkvu nalaze se i glavna vrata citadele čineći zajedno s utvrđenim zidovima jednu cjelinu. Nad glavnim vratima citadele nalazi se i kameni grb trogirskog biskupa Franje Marcella koji je i započeo graditi utvrdu sa ograđenim  naseljem za zaštitu težaka od Osmanlija, oko 1495. godine. Tako i nastaje utvrda na kopnu zajedno sa Kulom u moru u koju se ulazilo pokretnim mostom. Crkva sv. Ivana Krstitelja izgrađena je u gotičko – renesansnom stilu i tada se u nju ulazilo iz citadele, a nakon prestanka osmanske opasnosti otvaraju se zapadna vrata ispred kojih se formira seoski trg Brce. Tada crkva poprima i elemente baroka dok joj je 1866. godine dodan i gradski sat. Nakon ulaska s desne strane u crkvi je mala kapelica s kamenom krstionicom i kamenim lukom dok se u apsidi nalazi kameni oltar sa slikom sv. Ivana Krstitelja. Mali renesansni prozori nalaze se na lijevom bočnom zidu crkve dok je na desnom smješten dio kamenog odlomka arhitrava predoltarne pregrade s pleternom ornamentikom i latinskim natpisom, iz vremena kneza Muncimira s kraja 9. stoljeća. Natpis  „+ HOC TEMP(L)UM UNERABILIS BEATI CE…“ otkriva moguću posvetu nepoznatom svecu (Sv. Ciprijanu ?) ili mogućem dridskom županu kao donatoru crkve. U crkvi ovog cijenjenog sveca stoljećima su se krstila djeca što je i jedan od razloga zašto je Ivan nekada i danas najčešće osobno ime marinskog kraja. Mise se održavaju na blagdan sv. Ivana, 24. lipnja.