Zamknąć

O nas

Gmina Marina - piękna przyroda, dziewicze plaże, czyste morze i mnóstwo zabawy dla całej rodziny

Informacje kontaktowe

Drid, Matki Bożej Śnieżnej

Drid znajduje się w centralnym miejscu rejonu Mariny, otoczony polami i morzem. Tworzą go dwa szczyty w orientacji północno-zachodniej - południowo-wschodniej. Większa północno-zachodnia część nazywa się Velim vrhem, a mniejsza południowo-wschodnia Malim vrhem. Całym Dridem dominuje kościół Matki Bożej Śnieżnej na Velim vrhu.  Wokół kościoła zachowały się pozostałości dwóch faz budowy, które łączą oba szczyty: późnoantycznej wieży i wczesnośredniowiecznego muru obronnego.  Życie późnoantycznego Dridu trwało aż do przybycia Chorwatów, który później stał się centrum żupanii Królestwa Chorwacji.  Słynny arabski autor utworów podróżniczych opisuje Drid w XII wieku:  …To ważne miasto pośród najpiękniejszych i najlepiej bronionych ośrodków.  Ludność jest dalmatyńska, ludzie, którzy mają tendencję do odbywania wszędzie długich podróży. Są też dobrze zaopatrzeni w szybkie statki...

W średniowieczu obszar, obecnie nazywany Bosiljina, był nieustanną areną walk i sporów między gminą Trogir i biskupami, mieszkańcami Trogiru i Szybenika, Trogiru i Splitu oraz książętami Bribiru.  Po trogirskim księciu Vučinie, członku rodziny Šubić - Bribir w XIII wieku, królowie węgiersko-chorwaccy przekazują terytorium ówczesnej żupanii, a twierdzę Drid trogirskiemu kościołowi, który od tego czasu staje się integralną częścią trogirskiego terytorium.

Kościół Matki Bożej Śnieżnej został zbudowany na wcześniejszej budowli z VI wieku, również poświęconej Maryi.  Dowodem na to jest część wczesnochrześcijańskiego sarkofagu wbudowanego w ścianę kościoła z płaskorzeźbionym krzyżem. Czasom wczesnochrześcijańskim przypisuje się też działającą do dzisiaj  studnię w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. Kościół ma kształt prostokąta i orientację wschód-zachód, z wieloboczną absydą od wschodu.  Jego przybliżone wymiary to 17 metrów długości i 5,7 metra szerokości. Zbudowano go z regularnych kamiennych bloków różnej wielkości, co jest jeszcze jednym dowodem na jego liczne przeróbki na przestrzeni wieków.  We wnętrzu dominuje kamienny ołtarz z postacią Boga Ojca, na którym znajduje się obraz Matki Bożej. Ze względu na niebezpieczeństwo osmańskie, obraz Matki Bożej Dridskiej został w 1500 roku przeniesiony  do klasztoru franciszkanów na Čiovo.  Ciekawostką jest napis w języku chorwackim na dużym syrowym kamieniu znajdującym się przed kościołem, który brzmi:  D(A) O(N) BLAŽENI, T(K)O ME PRIOBERNE, TOME NEĆE BITI MANI, co oznacza: Szczęście temu, kto mnie odwróci, a który nie powinien tego robić nadaremno. Kościół Matki Bożej Śnieżnej był kilka razy przebudowywany na przestrzeni wieków, o czym świadczy  też kamienna inskrypcja nad bramą południową:  NAČAST G OSNIGA SAGRADU M HRVATI 1935. Dzisiaj Drid jest wciąż ważnym i jednym z najstarszych sanktuariów maryjnych, do którego pielgrzymują pielgrzymi z całej Dalmacji. Msze św. odbywają się w uroczystość Matki Bożej Śnieżnej - 5 sierpnia oraz w Poniedziałek Wielkanocny, kiedy to dokonuje się też pobłogosławienia pól.