Zamknąć

O nas

Gmina Marina - piękna przyroda, dziewicze plaże, czyste morze i mnóstwo zabawy dla całej rodziny

Informacje kontaktowe

Św. Marina, XVI w.

Kościół św. Mariny został wzniesiony poza ówczesną ufortyfikowaną Bosiljiną, w samym dole zatoki marinskiej na początku XVI wieku i nosi imię rzadko dziś czczonej świętej, od której później miejsce to otrzymało nazwę Marina. Kościół, który miał powstać na fundamentach starszego średniowiecznego kościoła, w późniejszym okresie otrzymał cechy barokowe. Jest to kościół jednonawowy, prostokątny z półkolistą absydą od wschodu. Jego przybliżone wymiary to 14 metrów długości i 7 metrów szerokości i jest zorientowany w kierunku wschód-zachód.  W XVIII wieku kościół miał także zewnętrzną chrzcielnicę, a wokół kościoła znajdowały się średniowieczne nagrobki.  Kościołem opiekowali się głagoliccy księża. Prace przy kościele i kamienny ołtarz wykonał mistrz Petar Cavallieri. W latach osiemdziesiątych XX wieku kościół św. Mariny został zaadaptowany na przestrzeń galeryjną i utracił swoją funkcję sakralną.